Děti s nevýhodněním a vzdělání

Právě o tom, jak se bude danému dítěti dařit ve škole, rozhoduje nejvíce rodinné zázemí. Němečtí výzkumnici se rozhodli udělat průzkum, při kterém zjišťovali, co vlastně žákům, kteří jsou ze sociálně znevýhodněných rodin, vlastně pomáhá. Na výsledky se podíváme právě dnes.

Samotný autor, který napsal článek týkající se šetření, přinesl výsledky, které byly takové, že snad v žádné jiné zemi než v Německu, nebyl úspěch dětí tak propojen se sociálním životem. Ten, kdo pocházel z rodiny, která byla chudší, nebo byl potomkem imigrantů, měl jen malou šanci dosáhnout maturity.
děti s tužkou

Rovné vzdělávání bylo v Německu pouze mýtem. Existuje ale velká spousta možností, jak by šlo úspěch ve škole podporovat a to navzdory jistým podmínkám mezi rodinami.

Po několika letech byl prováděn nový průzkum, kde se zjistilo, že ti žáci, kteří opět pocházejí ze znevýhodněného prostředí, jsou dnes těmi úspěšnějšími, než děti v minulých dekádách.

Jestliže existují faktory, které ovlivňují školní úspěchy, které jim neposkytují podporu, pak je to například v rodinách, kde mají málo knih a mluví se v úplně jiném jazyce než ve škole.

Znevýhodnění žáci nejčastěji profilují z toho, že společné vyučování s dětmi, které pochází ze sociálně lepších rodin, je pro ně dobré. Žáci ve skupině totiž pozitivně ovlivňují a také podporují. Dalším důvodem je to, že zde pracují mnohem lepší pedagogové.

Pozitivním faktorem může být také pozitivní klima. Mohou totiž nerušeně pracovat a plně se soustředit na vyučování.

Nezbytným předpokladem pro vytvoření přívětivého klima jsou učitelské sbory, díky kterým je možné rozvíjet komunikace a v neposlední řadě také vztahy, které budou založeny na důvěře. Zásadní je určitě také vedení škol. Je důležitá vzájemná podpora mezi studenty a učiteli.
věž z kostek

Studie dokonce ukázala i to, že velikost tříd a také vybavení, jako je například počítač, mají na studenty ze znevýhodněného prostředí jen malý vliv. Investice totiž mohou velmi dobře posloužit, pokud efektivně zlepší proces učení.