Je solar fotovoltaika skutečně tak výhodná?


Není pochyb o tom, že lidé chtějí mít co nejvíce peněz. To samozřejmě znamená mimo jiné také minimalizovat výdaje, včetně těch nezbytných. Sem patří například účty za elektřinu.

Mnoho lidí je s nimi nespokojeno. Nelíbí se jim vysoké tarify a také fakt, že cena může být kdykoliv zvýšena, a to bez jejich souhlasu. Mnozí se pak snaží svou spotřebu proudu omezit, například tím, že zapínají skutečně jen nezbytné spotřebiče, jiní se rozhodli použít jinou cestu.

elektrina1

Tou asi nejpochopitelnější je výroba vlastní elektřiny. Zde existuje hned několik možností. Tou první jsou nejrůznější generátory. Zde je však potřeba si uvědomit, že ty potřebují palivo, a to něco stojí. V konečném důsledku se nám tak nemusí vyplatit.

Proto byla populárnější jiná možnost vlastní výroby elektrického proudu, a to solar fotovoltaika . V podstatě jde o výrobu elektřiny pomocí aktivace elektronů v solárních panelech slunečními paprsky. Zde je výhoda v tom, že není potřeba žádné palivo – zkrátka jen namontujete panely, vše zapojíte, a proud se vyrábí sám. Navíc při tom nevznikají ani žádné zplodiny, takže je to i ekologické.

fotovoltaika2

Na první pohled se tedy zdá, že je to rozhodně ta nejlepší metoda. Ovšem když se rozhlédneme, zjistíme, že tyto panely zdobí střechy jen minima domů. Proč, když je tak výhodná?

Hlavním problémem je zde nedostatečný výkon panelů. Ty zkrátka nezvládají v našich podmínkách, kdy máme často zataženo, a navíc v zimě jen pár hodin slunečního svitu, vyrábět dostatek proudu. A i když je součástí celého systému i baterie, která se nabíjí nespotřebovanou elektřinou a slouží pro dobu, kdy Slunce nesvítí, stále to není dostatečné.

I tento fakt je třeba si uvědomit. Pokud se tedy rozhodneme šetřit, je dobré si sepsat současnou spotřebu elektřiny a podívat se, zda by ji nějaký alternativní zdroj byl schopen pokrýt. A pokud ano, kolik by stál jeho provoz. Tak zjistíme, zda skutečně můžeme ušetřit.