Jak funguje rezervační systém

V mnoha odvětvích byl rezervační systém Fitness rezervace používán dávno před pandemií. Je však pravdou, že právě ona se zasloužila o jeho rozšíření i do odvětví, kde jsme se s ním dříve prakticky nesetkali. A vzhledem k tomu, že přetrval i po jejím skončení se zdá, že se celkem dobře osvědčil. Snad každý z nás zná jeho základní princip, avšak jen málokdo se zajímá o to, jak přesně funguje. Z toho pak vznikají nejrůznější nedorozumění, kterým by šlo poměrně jednoduše předejít.

princip rezervace

Základní princip je takový, že si zarezervujete určitý termín. Ten obvykle zahrnuje jak den, tak i přesnou hodinu. Během této doby se vám bude pracovník věnovat. Zdá se to jednoduché, a možná přemýšlíte, proč to není uplatněno všude. Je totiž pravdou, že se tak ušetří spousta času, který bychom jinak strávili neužitečným sezením v čekárně. Zredukuje se tím také stres, neboť přesně víme, kdy na nás přijde řada. Můžeme si tedy mnohem lépe naplánovat další program.

V případě zdravotnických zařízení se také zredukuje kontakt mezi jednotlivými pacienty, což je ideální například u praktického lékaře během chřipkového období. Omezí se tím totiž šíření nemocí, neboť nakažený člověk již nesedí i více než hodinu v jedné místnosti s lidmi, kteří mají zase jiné potíže.

rezervaci lze učinit i po telefonu

Avšak, jak již bylo řečeno, i zde se mohou vynořit problémy. Právě ty způsobují, že rezervace nejsou vhodné pro všechny obory. A jedním z nich je právě zdravotnictví. Leckdy totiž přijde akutní případ, který je potřeba vzít přednostně. Tím se samozřejmě naruší celý rozvrh.

Také právě u doktora narazíme na to, že každý z nás je v ordinaci jinou dobu. Záleží na tom, zda jdeme na vyšetření, kontrolu, a také co nám konkrétně je. Nelze tedy spolehlivě předpovědět, jak dlouho bude ošetření jednoho pacienta trvat. Tím se samozřejmě opět zbortí celý rozvrh.

Je tedy jasné, že na některých místech, například ve fitness centrech či na úřadech, vyplatí, avšak v jiných oborech nikoliv. A na to je potřeba myslet, než jej zavedeme.