Nezapomeňte při pokládce bazénu na geotextilii

Když se instaluje na zahradu malý nadzemní bazén nebo nafukovací vířivka, vyžaduje to především důkladnou přípravu podloží. Musíte terén nejprve pečlivě srovnat do roviny, odstranit odtud kameny, stavební sutiny, kovové či plastové předměty, zbytky kořenů a větví stromů a podobné nežádoucí elementy, které by mohly nevratně poškodit dno nádrže. Poté se povrch zhutní a vysype prosetým pískem nebo zeminou skrze jemné síto, čímž se ještě lépe zabezpečí povrch pro pokládku bazénu, a na závěr se tu položí speciální geotextilie pod bazén. Ta je nezbytná z několika důvodů:

voda v bazénu

Zjemňuje povrch při kontaktu s bazénovým dnem – geotextilie je přece jen mnohem jemnější, než i ten nejlépe prosetý křemičitý písek nebo hlína. Nezapomeňte, že na geotextilii dosedá plastové či gumové dno, na které působí tlak vodního sloupce. Čím lépe dno zabezpečíte před tlakem vody a pak i tlakem chodidel osob, které se tu pohybují, tím menší pravděpodobnost poškození nádrže.

bazén na koupání

Brzdí rozvoj plísní a hnilobných procesů – stalo se vám někdy, že jste položili na trávník nebo na kompost kus textilu nebo plastu, a ponechali jste jej na místě několik týdnů? Anebo jste postavili dětem na zahradě stan, který tu zůstal ležet tři týdny? Pak jste možná zaznamenali, že za tu dobu se tu začaly rozmnožovat plísně a další mikroorganismy, což také nevábně páchlo. Museli jste pak stanovou podlážku pracně od plísní očistit a přitom jste vdechovali toxické spory. A právě tomuto jevu geotextilní podložka brání.

Prorůstání travin a kořenů keřů a stromů – jistě jste si někdy všimli, že kořeny rostlin se snaží protlačit tam, kde mají alespoň trochu volného prostoru. Skrze geotextilii to ale nepůjde, ta je natolik hustá, že tudy většina kořenů a kořínků neproleze. Je to tedy další způsob ochrany bazénového dna před jeho mechanickým poškozením.