Vzácnost a ekonomický výběr

Přestože můžeme měnit hospodářské výsledky, nemůžeme mít vše, co chceme. Chceme-li nakoupit, můžeme jen za tolik, kolik máme v kapse – naše peníze dávají omezení našim útratám.
Rovněž výstup celého hospodářství je limitován. V tomto případě nejsou limity dány penězi, ale zdroji dostupnými pro výrobu zboží a služeb. Každý z nás chce lepší a větší bydlení, nové auto, nové školy, lepší dopravní tepny. Ale žádný stát nemůže vyrobit vše pro všechny. A tak stejně jako jiné státy, je třeba se potýkat se základním problémem vzácnosti (vzácnost = nerovnováha mezi našimi přáními a dostupnými zdroji, nutí nás dělat ekonomická rozhodnutí výběru) – s faktem, že není dost zdrojů pro uspokojení všeho, co lidé chtějí.
práce na poli
Výrobní faktory
Zdroje používané k výrobě zboží a služeb se nazývají výrobní faktory. Základní čtyři výrobní faktory jsou
·         půda
·         práce
·         kapitál
·         podnikání
Jsou to vstupy nutné pro výroby žádaných výstupů. Jako příklad si uveďme výrobu knih: je potřeba papír, tiskařské troje, budova, práce, dobré nápady, apod. Bez výrobních faktorů nevyrobíme nic.
Půda: Půda není jen terén, ale i všechny přírodní zdroje: ropa, voda, vzduch, minerály; to vše lze zahrnout do pojmu „půda“.
Práce: I práce má víc rozměrů; není to jen počet osob a jejich výkon, ale patří sem i znalosti a schopnosti pro výrobu zboží a služeb. Do pojmu práce tak můžeme zahrnout kvantitu a kvalitu lidských zdrojů.
Kapitál: V ekonomii jsou kapitálem myšleny finální výrobky používané k další výrobě, kupř. psací stoly určené k vybavení kanceláří, vysoké pece určené k výrobě oceli.
účtenka za potraviny
Podnikání: Čím více je půdy, práce a kapitálu, tím větší je potenciální výstup. Zemědělec s velkým množstvím půdy, několika traktory i zaměstnanci může mít větší produkci než ten s polovinou jeho zdrojů. Není však zaručeno, že to tak skutečně bude. Zemědělec nebo dnes spíše farmář s méně zdroji může mít lepší nápady na setí a sázení, hnojení nebo sklizeň úrody. Nezáleží tedy jen na zdrojích, ale i na tom, jak je používáme. A zde vidíme čtvrtý výrobní faktor – podnikání. Podnikatel je osoba, která vidí nové možnosti, příležitost pro nové a lepší produkty a je schopen dát dohromady zdroje potřebné na jejich výrobu.