Interpersonální agresivní chování

Takové chování nevzniká samo. Je způsobeno jistým spouštěcím mechanismem, který si člověk často ani neuvědomí. Jde ruku v ruce s formováním osobní identity, které souvisí s vývojem ega. I když vyhraný konflikt může posilnit růst ega, člověk by se měl konfliktům vyhýbat. Pokud si sám v sobě vyřeší problém či zhodnotí situaci s kladnými emocemi, nemělo by se jeho chování stát antisociálním. Pokud člověk nezvládne své emoce přemoci, uchyluje se k agresi, šikaně i kyberšikaně.
tlak pěstí
·         Agresev sobě zahrnuje:
a) fyzický útok(bití, poškozování věcí druhého) nebo
b) slovní útok(nadávky, ponižování, pomluvy).
·         Šikanamůže probíhat ve všech společenských skupinách. Šikana je poslední dobou spojována s kyberšikanou neboli formou psychické šikany, která využívá technologií a s dalšími komunikačními problémy díky multimédiím.
·         Patří zde pojmy jako:
intolerance, antisemitismus(nepřátelství vůči židům),
extremismus(ideologie ke skupině mimo střední proud – fašisté, nacionalisté, s vyvoláváním agrese),
rasismus(rasová nesnášenlivost),
xenofobie (strach z neznámého-z cizinců, obava z jejich tradic a odlišné kultury, která se postupně vystupňuje až k odporu),
homofobie(odpor a diskriminace k homosexuálům).
ztracené místo
Palčivým problémem kyberšikany je nástup několika nežádoucích a nepřijatelných pojmů.
·         Sexting(rizikové sdílení a šíření materiálů sexuální povahy s použitím internetu či mobilních telefonů)
·         Kybergrooming(nebezpečná internetová manipulace, kdy útočník usiluje o osobní schůzku s nezletilým jedincem)
·         Spoofing(maskování IP adresy, útok na nějaký server, změna v odesílání e-mailové pošty),
·         Stalking a kyberstalking(nebezpečné pronásledování, které je od roku 2010 považován za trestný čin)
·         Hoax(lživá poplašná internetová zpráva).
šikana dítěte
Následky šikany i kyberšikany
mohou končit tragicky a to sebevraždou, autodestruktivním chováním člověka s dobrovolným úmyslem umřít. Příčiny vycházejí z vnitřní osobnosti a zevního vlivu prostředí (vrstevníci).