Profesionální skartace dokumentů, likvidace datových nosičů

Odborné znehodnocení nepotřebných dokumentů a nosičů informačních dat je velice důležité především pro ochranu samotné společnosti. Osobní údaje nebo informace o společnosti mohou být zneužitelné, a proto je nutná je zlikvidovat tak, aby se takovému jednání zabránilo.

o Celý proces likvidace probíhá velice rychle a efektivně.
o Pro zákazníka navíc neznamená žádnou časovou zátěž.

Firma, která se likvidací a skartací zabývá Skartace dokumentů – Praha, bezpečně přepraví dokumenty a nosiče k likvidaci. Není žádný problém vyslat důvěryhodného pracovníka, aby byl celému procesu přítomen.

o Po skartaci je samozřejmě vystaven protokol o ekologické likvidaci.
Vzniklý odpad je následně zaslán do papírny k finálnímu zpracování.

zničený papír

Ochrana klienta je na prvním místě

Veškeré úkony, které jsou se skartací a likvidací datových nosičů spojené, probíhají v přísně střeženém objektu. Nebezpečí, že by mohly být informace jakkoliv zneužity, tedy prakticky neexistuje.
· Dalším bezpečnostním prvkem či opatřením je fakt, že skartace probíhá nejen na profesionální úrovni, ale také na velkokapacitní skartovačce HSM FA 500.2.
· Tento stroj se využívá pro skartování dokumentů, které podléhají stupni NBU pro „důvěrné“ utajení.

skartace

– Stroj je zkontrolován a opatřen certifikátem NBU.
Využitím profesionální služby ekoskart.eu pro skartaci dokumentů a likvidaci datových nosičů si firma zajistí nejen bezpečné odstranění všech nepotřebných informací, ale také to znamená zbavit se starostí a uspořit mnoho času. Skartace profesionální firmou je rychlá a bezpečná.
o Odpadá tu také jeden problém, který pracovníci společností řeší při manipulaci s klasickými kancelářskými skartovačkami.
o Při využití profesionální firmy se nemusíte zabývat odstraňováním spon nebo provázků.
Není také nutné dokumenty vyndávat