Údržba kopaných studní

Starší kopané studny je třeba udržovat, tzn. provádět čištění a dezinfekci. Doporučuje se provést minimálně jednou za 3 roky, ale i dříve. Záleží na složení půdy, ve které je studna vykopaná. U studní kopaných v běžné hlíně kromě pravděpodobnosti, že pijete kontaminovanou vodu, může dojít také k zanesení sacího koše a zničení čerpadla anebo domácí vodárny.
Studny v tvrdých horninách přináší riziko menší.
Přitékající studniční prameny vplavují na dno mechanické nečistoty, např. bahno a písek a s velkou vrstvou usazenin a kalů hrozí možnost hygienického znečištění vody.
ničivá bakterie
K dalším problémům může dojít v důsledku netěsnosti krytu a stěn studny – ve vodě se pak nacházejí odumřelé zbytky hmyzu, rostlin, pyl, prach, drobní hlodavci, slimáci, apod. Dále může do studny zatékat povrchová voda, přinášející organické nečistoty a pozor na přílivové deště nebo dokonce záplavy. To se pak začne negativně měnit chuť, pach a vzhled a hrozí kontaminace vody bakteriemi.
Proto nečekejte, až vám začne z kohoutku téct kalná voda nebo až nepoteče vůbec.
Na čištění studny můžete pozvat některou ze specializovaných firem, které pomocí nejmodernější techniky provedou:
·         odčerpání veškeré vody
·         odstraní sediment ze dna
·         vyčistí vnitřní plášť studny vysokotlakou myčkou
·         vyspárují poškozené skruže proti vnikání povrchové vody
·         dezinfekci studny(dnes již dezinfekce bývá prováděna ekologickými přípravky, které jsou už po několika hodinách zdraví neškodné)
·         vysypání dna podsypovým filtrem, vložkování studní
·         kompletní rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb.
·         popř. výměnu zákrytové desky nebo opravy a montáž ruční pumpy anebo čerpadla
studniční voda
Co pro kvalitní vodu ve své studni můžete udělat sami?
Nechte si udělat rozbor (mikrobiologický a chemický) – za pár dní budete vědět, zda nedošlo k překročení hygienických limitů a zda je voda nadále pitná.
Minimem u soukromých domovních studní by měla být jedna kontrolní prohlídka za rok. Záleží však na místních podmínkách a stavu studny. Ale vždy je lepší prevence – potom náklady, vynaložené na případnou sanaci, nebudou tak vysoké a vy docílíte vlastní kvalitní pitnou vodu.
Pokud se do údržby studny pustíte sami, musíte nejprve odčerpat vodu, vynosit všechen kal a usazeniny ze dna, očistit vnitřní plášť – vhodné je do vody k čištění přidat Savo. Vodu s nečistotami musíte opět vyčerpat. Nezapomeňte při této práci na dodržování bezpečnostních předpisů a hlubší studnu, anebo studnu k rekonstrukci raději přenechte odborníkům.
Na závěr je dobré počkat alespoň 14 dní a potom z vyčištěné studny znovu zanést vzorek vody do laboratoře na nový rozbor. Požadavky na vodu určenou k lidské spotřebě definuje nařízení vlády.