Datová schránka pro fyzické i právnické osoby

Jedná se o nástroj obdobný běžné e-mailové schránce. Prostřednictvím datové schránky je možné uskutečnit podání písemnosti úřadu. Zejména úřady doručují veškeré své písemnosti přes datovou schránku a to jak jinénu úřadu a orgánům veřejné správy, tak stejně tak fyzickým a právnickým osobám, které disponují rovněž datovou schránkou.
datová destička
Doručení a podstata písemnosti přes datovou schránku je zcela plnohodnotná, jako by šlo o písemné doručení prostřednictvím pošty. Avšak oproti písemné formě tato elektronická je mnohem rychlejší formou podání a doručení písemnosti. Stejně tak je výhodou, že se nemůže písemnost nikde ztratit, ani ji nelze nijak pozměnit apod. Je tu naprostá prokazatelnost ohledně doručení a nelze ji tak žádnou jinou cestou či způsobem obejít.

Kdo musí mít datovou schránku?

Ze zákona platí povinnost pro veškeré státní instituce, veřejné orgány, organizace a rovněž osoby zapsané v obchodním rejstříku mít zřízenou datovou schránku. Avšak o zřízení elektronické datové schránky může požádat jakákoliv fyzická osoba i fyzická podnikající osoba.

I když fyzická osoba ze zákona nemá povinnost mít datovou schránkou. Je třeba ovšem vědět, jestliže si ji jednou zřídíte a máte ji aktivovanou, musíte ji už používat, tj. pravidelně kontrolovat obsah vaší datové schránky. Je reálné si nastavit upozornění v rámci nové písemnosti ve vaší datové schránce prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy. K dispozici jsou samozřejmě i programy pro datové schránky


Kde a jak si lze zřídit datovou schránku?

Požádat o zřízení datové schránky lze hned několika způsoby, ať už na kontaktním místě Czech POINT nebo prostřednictvím příslušného formuláře. Reálné je i podání žádosti o zřízení datové schránky elektronickou poštou, musí být však opatřeno elektronickým podpisem.
klávesnice a prsty
Kladné i záporné stránky datové schránky

Veškerá komunikace je zdarma a jedná se o nejrychlejší nástroj v rámci doručení písemnosti. Fyzická osoba může v případě zřízení datové schránky takto odpovídat, reagovat a komunikovat z domova, není zapotřebí dojít osobně na úřad apod. Úspora času i financí. Vše je zdarma. Neplatí se poplatek za doručení, jako v případě písemného podání na poště. Mnohem lepší průkaznost ohledně doručení.

Mezi záporné stránky datové schránky může být považováno, že je zapotřebí neustálá kontrola v rámci vybírání datové schránky. Omezení komunikace ohledně subjektů nemající působnost na území České republiky.